Šport / Bojové umenia a športy / Kung fu, Sebeobrana, Tai-chi

Čomu sa venujeme

Čínske bojové umenie - Wushu / Kung fu 

- Pravidelné cvičenia - Samostatné čvicenia jednotlivcov aj skupín

- Pre začiatočníkov aj pokročilých vo všetkých vekových kategóriach

- Organizovanie sútaží, exhibícii wushu a poznávacích zájazdov

- Vedenie reprezentačných tímov

 

Organizovanie seminárov

Okrem plánovaných seminárov (usporadúvaných našou školou, alebo spriatelenými školami, združenými v SAČW), je možnosť dohodnúť si seminár aj individuálne.

O nás

Wushu Akadémia, do marca 2013 ako Čínsky Wushuguan Slovensko, vznikla v roku 1996 ako neziskové občianske združenie pod pôvodným názvom Wushu klub Wang Yingshen. Bol založený na podnet Mareka Školudu, ktorý sa v tom čase plne venoval bojovému umeniu wushu a štúdiu na Filozofickej fakulte UK v odbore Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia (sinológia). Neskôr sa klub rozvíjal najmä v Starej Turej, Banskej Bystrici a Bratislave. Od augusta 2002 do septembra 2003 pôsobil v úlohe trénera p. Wang Yingshen, od ukončenia jeho činnosti vedie klub Mgr. Marek Školuda.

 

Škola má vybudované kontakty s Čínskou asociáciou wushu, Medzinárodnou federáciou wushu, Nemeckou federáciou wushu, Českou asociáciou wushu a mnohými klubmi wushu v zahraničí aj doma. Hlavným poslaním klubu je združovanie nadšencov a priateľov čínskych bojových umení a čínskej kultúry. Náplňou práce sú pravidelné cvičenia, semináre, samostatné čvicenia jednotlivcov aj skupín, organizácia sútaží, exhibícii wushu a poznávacích zájazdov, vedenie reprezentačných tímov...

 

Klub je otvorený všetkým priateľom wushu a Číny. Nechceme byť iba školou bojových umení, ale platformou pre rozvoj kontaktov a povedomia o bojových umeniach, čínskej kultúre, filozofii, tradičnej čínskej medicíne, atď.

Motto

Wushu je životná cesta.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Spoločnosť založená:   1996

Vhodné pre:   muži aj ženy

Lektori

Mgr. Marek Školuda

 

- učiteľ na Slovensku, predseda klubu
- prax v bojových umeniach od veku 10 rokov
- začínal s goju-ryu karate (tri roky), postupne prešiel na rôzne druhy kungfu (napr. vietnamské kungfu, kungfu v kombinácii s jiu-jitsu), venoval sa i shotokan karate, v menšej miere ninjutsu a kobudo
- od roku 1990 samouk štýlu Shaolin Kempo Kung-fu (kombinácia čínskeho kung-fu a kyokushinkai karate), od 1992 pravidelne navštevuje majstra Klausa Konrada v SRN, v roku 1994 úspešne zvládol skúšky na 1.Toan
- od roku 1994 štúdium na VŠ, v roku 1995 ročný študijný pobyt v ČĽR, pod vedením p.Wang Yingshena tréning čínskeho wushu, udelenie licencie Majster wushu 2.triedy
- v roku 1996 zakladá klub čínskych bojových umení so sídlom v Starej Turej a vedie tréningy v Starej Turej, Bratislave a Banskej Bystrici
- v roku 2004 a 2005 absolvoval viacero služobných ciest do Číny, trénoval wushu a sanda pod vedením čínskych majstrov (p.Song Jiliang v Qingdao)
- v roku 2006 počas pracovného pobytu v Taicangu poblíž Shanghai absolvoval tréning Sunshi quan (štýly Sun Taiji, Xingyi a Bagua) pod vedením majstra Shen Baofa (3.generácia Sunshi quan), v auguste bol prijatý za osobného žiaka majstra Shen, stal sa oficiálnym zástupcom 4.generácie tradičných žiakov Sunshi quan.Línia: zakladateľ štýlu majster Sun Lutang (1860-1933) - dcéra Sun Jianyun (2.generácia - 1914-2002) - majster Shen Baofa (3.generácia) - Mgr.Marek Školuda (4.generácia)
- v súčasnosti pracuje hlavne ako prekladateľ a tlmočník čínštiny a tréner wushu, jeho cieľom je rozvoj wushu a čínskej kultúry na Slovensku

 

Ďalších našich lektorov si môžete pozrieť TU.

Členstvo

Základným predpokladom členstva v klube je záujem o wushu. Radi v našom klube privítame začiatočníkov aj pokročilých vo všetkých vekových kategóriach. Dôraz kladieme hlavne na dodržiavanie morálno-etických princípov (najmä priateľstkého správania, slušnosti, vzájomnej pomoci,...), pravidiel klubu a celkovo kladný vzťah k wushu, bojovým umeniam vôbec ako aj k čínskej histórii, kultúre a filozofii. Členstvo v klube je spojené aj s členskými poplatkami, ktorých výška je uvedená v sekcii Tréningy ako aj podporou klubu v rámci svojich možností (najmä účasťou na akciách klubu, pomocou pri organizácií, ...).

 

Vedenie klubu si vyhradzuje právo neprijať do klubu ľudí vyznačujúcich sa nadmernou agresivitou, rasovými predsudkami, asociálnym chovaním a pod.

Komentáre

ID: 000457